Monthly Archives: May 2011

Törölköző nap, 2011 – ilyen volt

Nem mondom, hogy egyszerű volt, ami előtt ültem :):

towel-day-2011-proof

Tegnap Budapesten húztam az igát, egész nap a korporéten legelve, majd délután Duna Plaza és Mammut II. Előbbiben bő 10 törölközős bolondot számoltam, míg utóbbiban csak rám nézett hülyén mindenki. Külön extrapuszik járnak a mindig csodálatos hajú Anna kolléginámnak, aki miután értesült a Towel Day mibenlétéről, azonnal előkotort egy törölközőt, beállva így a kevés jótól boldog dilisek május 25-ére összeverődött csapatába.

Ámen.

VBA turbo: findRangeRecursive()

Aaron Blood, az ozgrid.com Excel coder site fórumán postolta még 2004-ben az alábbi nagyszerű függvényt, melynek tech nyelven summázott dolga az, hogy egy tetszőleges forrásrange-ből filterezzen ki egy subRange-et a megadott matching pattern alapján:

Function findRange(findItem As Variant, searchRange As Range, Optional lookIn As Variant, Optional lookAt As Variant, Optional matchCase As Boolean) As Range
  Dim C As Range, firstAddress As String
  
  If IsMissing(lookIn) Then lookIn = xlValues 'xlFormulas
  If IsMissing(lookAt) Then lookAt = xlWhole ' xlPart
  If IsMissing(matchCase) Then matchCase = False
   
  With searchRange
    Set C = .Find( _
    What:=findItem, _
    lookIn:=lookIn, _
    lookAt:=lookAt, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, _
    matchCase:=matchCase, _
    SearchFormat:=False)
    If Not C Is Nothing Then
      Set findRange = C
      firstAddress = C.Address
      Do
        Set findRange = Union(findRange, C)
        Set C = .FindNext(C)
      Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
    End If
  End With
   
End Function

Ehhez kellett ma némi extra. A feladat az volt, hogy n darab párhuzamos range-ben kell egymás után keresni és a végén megtalált target range-et visszaadni. Magyarra fordítva ez kb. úgy fest egy példával illusztrálva, hogy “keressük meg azokat a sorokat egy táblában, ahol az A oszlopban 12 van, a B oszlopban 300, a C oszlopban meg mondjuk ‘kisMukk'”.
A megoldást a FindRangeRecursive() függvény szolgáltatja, mindenki fogyassza igénye szerint:

Function findRangeRecursive(findItems As Variant, searchRanges As Variant, RC As Byte, Optional lookIn As Variant, Optional lookAt As Variant, Optional matchCase As Boolean) As Range
  Dim fii As Long, baseRange As Range, resultRange As Range
  Dim rOffset As Long, cOffset As Long
  
  If IsMissing(lookIn) Then lookIn = xlValues 'xlFormulas
  If IsMissing(lookAt) Then lookAt = xlWhole ' xlPart
  If IsMissing(matchCase) Then matchCase = False

  Set baseRange = searchRanges(LBound(searchRanges))
  For fii = LBound(findItems) To UBound(findItems)
    If fii < UBound(searchRanges) Then
      If RC = 1 Then rOffset = searchRanges(fii + 1).Row - baseRange.Row
      If RC = 2 Then cOffset = searchRanges(fii + 1).Column - baseRange.Column
    End If
    
    Set resultRange = findRange(findItem:=findItems(fii), searchRange:=baseRange, lookIn:=lookIn, lookAt:=lookAt, matchCase:=matchCase)
    If resultRange Is Nothing Then
      Set baseRange = Nothing
      Exit For
    Else
      Set baseRange = IIf(fii < UBound(searchRanges), resultRange.Offset(rOffset, cOffset), Nothing)
    End If
  Next fii
  
  Set findRangeRecursive = resultRange
End Function

HOWTO: Disable Office 2010 online help

Halálba idegesített már, hogy ott az offline help db-je a VBA motornak, ez meg minden egyes F1-re igyekszik az MSOffice online help site-ról tölteni. Természetesen körülnéztem az egész helpet, hogy hol lehet az offline helpet elsődleges prioritásúvá tenni, de sehol semmi. Végül kitúrtam, hogy hol lehet az egész online help hozzáférést tokkal-vonóval letiltani – itt van (nem volt egyértelmű rátalálni):

File/Options/Trust Center/Trust Center Settings.../Privacy Options/Connect to Office.com for updated content when I'm connected to the Internet.

VBA binary ops WTF

Update: megkövetem a szidott codereket, természetesen helyes az eredmény. Ebből is látszik, hogy nem kellene éjjel fosni a kódot. Megyek, beáztatom a kenderkötelet.

Szerintük így korrekt:

?&H0100& and &H00FF&
 0 

Sok minden hiányossággal számoltam már a VBA-val kapcsolatban, de arra még sose mertem gondolni, hogy egy binary and csak 8 bitig fog menni…

VBA Color hiszti

Okos, offsetelős color kezelést kell csinálnom Excelben (az Excel és az “okos” color kezelés két külön fogalom, de ettől most tekintsünk el).

Elsőnek csinálunk egy Long típusú color adatot épeszű RGB-re felbontó függvényt:

Sub color2RGB(myColor As Long, RGBComponents() As Byte)
  RGBComponents(0) = (myColor And &HFF0000) \ &H10000
  RGBComponents(1) = (myColor And &HFF00&) \ &H100
  RGBComponents(2) = (myColor And &HFF&)
End Sub

A fenti függvény debilnek látszó részeihez némi magyarázat:

 • Azon hexa számok végén lakik &, akik max. 16 biten elférnek, de én 32 bitre szeretném őket erőltetni (=force 32 bit). A 16 bitnél hosszabb számok mögé is pakolhatsz &-t, de azt még az IDE legyilkolja.
 • A \ egy spéci osztás, ami az osztás eredményének egész részét adja vissza (=int(a/b))

Ezek után írjunk egy color offsetelőt, ami egy Long colort tud offsetelni:

Function offsetColor(myColor As Long, Optional R As Integer = 0, Optional G As Integer = 0, Optional B As Integer = 0) As Long
  Dim RGBComponents(2) As Byte
  
  Call color2RGB(myColor, RGBComponents())
  
  R = (R + RGBComponents(0)) Mod &HFF
  If R < 0 Then R = 0
  
  G = (G + RGBComponents(0)) Mod &HFF
  If G < 0 Then G = 0
  
  B = (B + RGBComponents(0)) Mod &HFF
  If B < 0 Then B = 0
  
  offsetColor = RGB(R, G, B)
End Function

Meg is volnánk, próbáljuk ki:

?Hex(offsetColor(myColor:=0, R:=1, G:=2, B:=3))
30201

A bolygón minden más programozási nyelven azt várnád, hogy 0x010203 lesz az eredmény - ehelyett a "drágaszág" RGB() függvény az R és a B értékeit láthatóan megcserélve tárolja. Nice.
Biztosra akartam menni, hogy nem én vagyok az idióta és megnéztem az Excel VBA helpet - íme a gyári példa:

MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)  ' Set the Color property of MyObject to Red.
 

Értem én, hogy annak a Long-nak a struktúrája az engine belső magánügye, de könyörgöm, fiúk, ott Redmondban, mi a francért kell ezt másképp csinálni, mint az egész világ? Persze lehet, hogy az egész csak byte-sorrend kérdése, de már akar a franc belegondolni.