Az Excel és a sötétben bújkáló external referenciák

Ha egy tábla megnyitásakor kapsz egy popupot, ami azt kérdi tőled, hogy frissítenéd-e a táblában lakó külső file-okra mutató hivatkozásokat, ám te nem emlékszel arra, hogy külső hivatkozást definiáltál volna és a “[*]” keresés sem talál egyetlen cellában sem ilyet, de a

Sub getLinks()
  Dim myLinks As Variant, i as Long
  
  myLinks = ThisWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)
  If Not IsEmpty(myLinks) Then
    For i = LBound(myLinks) To UBound(myLinks)
      Debug.Print myLinks(i)
    Next i
  End If
End Sub

mégiscsak mutat külső hivatkozás(oka)t, és az Edit Linksben hiába nyomsz a Break Linkre, akkor sem szűnik meg a referencia, akkor gondolj arra, hogy a cellák validálásakor maradhatott bent kívülről jövő copy-paste során valami kiirthatatlannak látszó szemét, amit azonban a

Sub killValidations()
  Dim S as Worksheet

  For Each S in ThisWorkbook.Worksheets
    S.UsedRange.Validation.Delete
  Next S
End Sub

majd kidob (az összes validationnel egyetemben).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.