Tag Archives: VBA

VBA Color hiszti

Okos, offsetelős color kezelést kell csinálnom Excelben (az Excel és az “okos” color kezelés két külön fogalom, de ettől most tekintsünk el).

Elsőnek csinálunk egy Long típusú color adatot épeszű RGB-re felbontó függvényt:

Sub color2RGB(myColor As Long, RGBComponents() As Byte)
  RGBComponents(0) = (myColor And &HFF0000) \ &H10000
  RGBComponents(1) = (myColor And &HFF00&) \ &H100
  RGBComponents(2) = (myColor And &HFF&)
End Sub

A fenti függvény debilnek látszó részeihez némi magyarázat:

 • Azon hexa számok végén lakik &, akik max. 16 biten elférnek, de én 32 bitre szeretném őket erőltetni (=force 32 bit). A 16 bitnél hosszabb számok mögé is pakolhatsz &-t, de azt még az IDE legyilkolja.
 • A \ egy spéci osztás, ami az osztás eredményének egész részét adja vissza (=int(a/b))

Ezek után írjunk egy color offsetelőt, ami egy Long colort tud offsetelni:

Function offsetColor(myColor As Long, Optional R As Integer = 0, Optional G As Integer = 0, Optional B As Integer = 0) As Long
  Dim RGBComponents(2) As Byte
  
  Call color2RGB(myColor, RGBComponents())
  
  R = (R + RGBComponents(0)) Mod &HFF
  If R < 0 Then R = 0
  
  G = (G + RGBComponents(0)) Mod &HFF
  If G < 0 Then G = 0
  
  B = (B + RGBComponents(0)) Mod &HFF
  If B < 0 Then B = 0
  
  offsetColor = RGB(R, G, B)
End Function

Meg is volnánk, próbáljuk ki:

?Hex(offsetColor(myColor:=0, R:=1, G:=2, B:=3))
30201

A bolygón minden más programozási nyelven azt várnád, hogy 0x010203 lesz az eredmény - ehelyett a "drágaszág" RGB() függvény az R és a B értékeit láthatóan megcserélve tárolja. Nice.
Biztosra akartam menni, hogy nem én vagyok az idióta és megnéztem az Excel VBA helpet - íme a gyári példa:

MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)  ' Set the Color property of MyObject to Red.
 

Értem én, hogy annak a Long-nak a struktúrája az engine belső magánügye, de könyörgöm, fiúk, ott Redmondban, mi a francért kell ezt másképp csinálni, mint az egész világ? Persze lehet, hogy az egész csak byte-sorrend kérdése, de már akar a franc belegondolni.